Prowadzone przedmioty

 1.   Bezwykopowe metody odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 2.   Ciśnieniowe i podciśnieniowe systemy kanalizacyjne
 3.   Dokumentacja wodno prawna
 4.   Eksploatacja i niezawodność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 5.   Geologia inżynierska i hydrogeologia
 6.   Gospodarka wodna i ochrona wód
 7.   Gospodarka wodna terenów zurbanizowanych
 8.   Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
 9.   Hydrologia
 10.   Hydrologia dynamiczna
 11.   Hydrologia i gospodarka wodna
 12.   Hydrologiczne zjawiska ekstremalne
 13.   Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 14.   Komputerowe obliczanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 15.   Laboratoryjna ocena jakości wody i ścieków
 16.   Monitoring środowiska
 17.   Ochrona wód
 18.   Ochrona wód podziemnych
 19.   Oczyszczanie ścieków
 20.   Podstawy automatyki w wodociągach i kanalizacji
 21.   Podstawy nauk o Ziemi i hydrogeologia
 22.   Prawo i administracja wodna
 23.   Prawo wodne, budowlane oraz w ochronie środowiska
 24.   Prognozowanie i modelowanie zjawiska hydrologicznych
 25.   Projektowanie ujęć i dokumentowanie zasobów wód podziemnych
 26.   Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 27.   Rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody
 28.   Sieci i instalacje gazowe
 29.   Systemy wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
 30.   Technologia wody i ścieków
 31.   Unieszkodliwianie ścieków na terenach niezurbanizowanych
 32.   Uzdatnianie wód do celów wodociągowych
 33.   Wodociągi – działy wybrane
 34.   Wodociągi i kanalizacje
 35.   Wybrane zagadnienia formalno-prawne dla absolwenta
 36.   Wybrane zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej
 37.   Zagospodarowanie wód opadowych
 38.   Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 39.   Zbiorniki retencyjne
 40.   Zintegrowane gospodarowanie wodą
 41.  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK