Doktoraty

Przewody doktorskie — otwarte

Nowobilska-Luberda Aleksandra – „Analiza zmian jakości wód podziemnych i powierzchniowych w aspekcie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Targu”, 25.04.2018 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Tomasz Kotowski

Nowobilska-Majewska Elwira – „Optymalizacja funkcjonowania reaktorów SBR w aspekcie zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni w Nowym Targu”, 22.11.2017 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Promotor: dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Tomasz Kotowski

Woyciechowska Olga – „Analiza wielkości i nierównomierności zapotrzebowania na wodę w aspekcie obliczania pojemności sieciowych zbiorników wyrównawczych”, 22.03.2017 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Bartosz Szeląg

Nowak Jacek – „Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem reaktora wypełnionego płatkami PET”, 16.03.2016 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski

 


Przewody doktorskie zakończone

 

Młyński D. – „Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników meteorologicznych na kształtowanie się przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach dorzecza górnej Wisły”.
Promotor:  dr hab. inż. Andrzej Wałęga. 29.03.2018 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Kurek K. — "Skuteczność oczyszczania ścieków w filtrach o przepływie pionowym z wypełnieniem zeolitowym, keramzytowym i piaskowym".
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski. 05.07.2017 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Śliz P. — "Skuteczność oczyszczania?ścieków w modelu reaktora przepływowego ze złożem ruchomym".
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski. 26.04.2017 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Szewczyk T. — "Wpływ wybranych czynników atmosferycznych na funkcjonowanie małych oczyszczalni ?cieków z biologicznymi reaktorami przepływowymi".
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Kaczor. 23.06.2016 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Milijanovic E. — "Wpływ eksploatacji studni na kształtowanie się chemizmu wód podziemnych".
Promotor: dr hab. Inż. Stefan Satora, prof. UR. 15.12.2010 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Dąbek Z. — "Wpływ wybranych czynników na rozdział fazowy ścieków bytowych w separatorze z efektem Coandy".
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek. 25.03.2009 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

Cupak A. — "Ocena przydatności biologicznej oczyszczonych ścieków do zasilania stawów rybnych".
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski 16.07.2008 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

Spytek M. — "Wpływ dynamiki dopływu azotu i fosforu do Zbiornika Dobczyckiego na jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych". Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek 14.03.2007 r., Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Sionkowski T. — "Określenie krytycznych parametrów pracy systemów kanalizacji ciśnieniowej".
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Ślizowski, 07.02.2007 rok, Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Chmielowski K. — "Skuteczność oczyszczania w filtrach o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków". Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Ślizowski, 10.01.2007 rok, Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Wałęga A. — "Wykorzystanie stawu retencyjno-infiltracyjnego do oczyszczania i odprowadzania ścieków opadowych z terenów zurbanizowanych". Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, 9. 11. 2005 r., Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Bugajski P. — "Wpływ czynników eksploatacyjnych na efekty oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach z osadem czynnym". Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Ślizowski, 06.07.2005 rok, Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Bergel T. — "Objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstw wiejskich do kanalizacji w świetle struktury zużycia wody wodociągowej". Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, 06.07.2005 rok, Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Siemieniec A. — "Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w filtrach gruntowych o przepływie poziomym". Promotor: dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, prof. AR, 14.11.2003 rok, Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Więzik U. — "Kryterium hydrobiologiczne określania przepływu nienaruszalnego w rzekach i potokach górskich".
Promotor dr hab. inż. Stanisław Krzanowski prof. AR, 17.10.2003, Akademia Rolnicza w Krakowie. 

Góralczyk R. — "Oddziaływanie wód zużytych na jakość zasobów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni rzeki Mlecznej". Promotor prof. dr hab. inż. Marian Michalczewski, 6.12.2002 Akademia Rolnicza Kraków. 

Góralczyk M. — "Wpływ czynników klimatycznych i antropogenicznych na elementy bilansu wodnego w zlewni rzeki Mlecznej". Promotor prof. dr hab. inż. Marian Michalczewski, 6.12.2002., Akademia Rolnicza Kraków. 

Kaczor G. — "Analiza dynamiki odpływu ścieków z wiejskich systemów kanalizacyjnych".
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, 12.12.2001 rok, Akademia Rolnicza w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK