Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z Zarządzeniem (nr 22/2007 z 4 lipca 2007 r.) Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie w sprawie przekształceń organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, z dniem 1 października 2007 roku Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji oraz Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód przekształcono w Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Go- spodarki Wodnej.

W Katedrze prowadzone są badania z zakresu koncepcji kanalizacji kompleksowej jednostek osadniczych w rejonie podgórskim, możliwość wykorzystania zbiorników zapasowo-wyrównawczych w technologii oczyszczania wód ujmowanych z rzek i potoków górskich dla celów wodociągowych, struktury zużycia wody, wpływu zmienności zużycia wody i współpracy układu ujęcie-zbiornik na obniżenie kosztów energii w wodociągach wiejskich, badania wpływu warunków hydrogeologicznych i budowy geologicznej zlewni na fizyczne i chemiczne własności wód podziemnych i powierzchniowych dla zaopatrzenia w wodę osiedli i inne.

 

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Tomasz Bergel  prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR