Granty i projekty

 

Granty badawcze

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kaczor [strona internetowa]
Lata realizacji: 2009-2012
Temat: "Wpływ wód przypadkowych na pracę wiejskich oczyszczalni ścieków"
Numer: N N305 073236


Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Chmielowski
Lata realizacji: 2010-2013
Temat: "Innowacyjne rozwiązania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów
piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków"
Numer: N N523 411838


Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
Lata realizacji: 2000-2002
Temat: "Badania częstości i czasu trwania podwyższonych mętności wody
w potokach górskich w świetle wykorzystania jej do celów wodociągowych"
Numer: 5 P06H 011 18


Kierownik projektu: dr inż. Jerzy Strutyński
Lata realizacji 1999-2002
Temat: "Rola stawów buforowych (rybnych) w eliminacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych"
Numer: 5 P06H 026 17


Granty promotorskie

1. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek; Lata realizacji: 2000-2001
Temat: "Analiza dynamiki odpływu ścieków z wiejskich systemów kanalizacyjnych"
Numer: 5 P06H 090 30


2. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek; Lata realizacji: 2003-2004
Temat: "Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji
z gospodarstw wiejskich w świetle struktury zużycia wody wodociągowej"
Numer: 3 P06S 010 24


3. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek; Lata realizacji: 2006-2007
Temat: "Wpływ dynamiki dopływu azotu i fosforu do Zbiornika Dobczyckiego,
na jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych"
Numer: 2 P06S 036 30

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK