Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

 

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej powstała 1 października 2007 r. (Zarządzenie Rektora AR nr 22/2007 z 4 lipca 2007 r.) z połączenia Katedry Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji oraz Zakładu Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze uczestniczą w procesie kształcenia studentów, poprzez realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń projektowych, komputerowych, laboratoryjnych oraz zajęć terenowych obejmujących tematykę: systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych; hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony wód oraz geologii i hydrogeologii.

Działalność naukowa Katedry jest związana z doskonaleniem naukowych podstaw gospodarki wodno-ściekowej, projektowania i eksploatacji wiejskich systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, a także kształtowania zasobów wód podziemnych oraz powierzchniowych w zlewniach naturalnych i antropogenicznych. Wyniki prowadzonych badań znajdują swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym, patentach i wzorach użytkowych, uczestnictwie w konferencjach naukowo-technicznych organizowanych w kraju i za granicą, szkoleniach branżowych, a także we współpracy z podmiotami gospodarczymi, z którymi realizowane są liczne projekty naukowe i wdrożeniowe. Pracownicy Katedry są autorami wielu opinii, koncepcji i projektów technicznych.

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Tomasz Bergel  prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK